Skip Navigation
 

Vyhledávání


Svatební fotograf

NO Lipník n. B.


Náboženská obec Církve čs.husistké v Lipníku n.B. - Sbor Knížete Míru

jako nejstarší stavební památka Lipníka nad Bečvou, se nachází v historickém jádru města, na samém okraji ulice Perštýnské. Jedná se o bývalou židovskou synagogu. Za druhé světové války většina židovského obyvatelstva z Lipníka podlehla nacistickému běsnění. Židovská obec zpustošenou budovu po válce prodala náboženské obci Církve československé.


Historie budovy:

Památná stavba představuje nejstarší dochovanou synagogu na Moravě a po Staronové synagoze v Praze druhou nejstarší v republice. Nejstarší písemná zmínka o její existenci spadá až do roku 1540, kdy měl Žid Jakub Šilhavý koupit chalupu "v koutě proti škole židovské" (proti synagoze) od Mojžíše Žida mečíře ( viz. příručka Jaroslava Klenovského "Židovské památky Lipníku nad Bečvou"). Nepochybně již dříve po ustanovení a založení židovské obce ve druhé polovině 15. století, zde musela stát prvotní dřevěná či zděná synagoga nebo modlitebna, která byla z důvodu rostoucího počtu obyvatel nevyhovující a nahradila ji nová stavba. Jako poslední dům v řadové skladbě, byla synagoga přistavena až k vnitřní zdi městské hradby. Kamenné městské opevnění v Lipníku s baštami a branami bylo vystavěno v letech 1507-1530.
Nejvýznamnější kuriozitou celé stavby je klenba v hlavním prostoru. Hlásí se ke stylu pozdní (vladislavské) gotiky počátku 16. století. Stavba prošla v dalších stoletích složitým vývojem, který ovlivnil její vzhled řadou slohových projevů. V letech 1607 byla rozšířena o severní dvoupodlažní trakt, který obsahoval v přízemí předsíň pro muže a ženskou galerii v patře, zaklenutou renesanční křížovou klenbou. V 70. letech 19. století došlo k rozšíření jižní části.

Největší změny se dočkala po odkoupení Církví československou husitskou v letech 1948-1950, kdy byla synagoga upravena na modlitebnu s názvem Sbor Knížete Míru. Byly odstraněny vnější novorománské prvky, zrušeny původní vchody a nahrazeny vchody ze severní a jižní strany. Přestavba dala vyniknout žebroví pozdně gotické klenby. K dnešnímu interiéru modlitebny patří reliéfy Mojžíše, Ježíše a Jana Husa v nadživotní velikosti, dílo moravského výtvarníka Vladimíra Navrátila z Velkého Újezda.

Církev československá byla založena 8.ledna 1920 prvním patriarchou Karlem Farským. V Lipníku n.B. byl založen sbor v roce 1921, u jeho zrodu byli: br. Heiniš, br.Kout, br.Kolich, br.Cimprich, br.Žůrek.

V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor sboru. Všechny prostory byly vymalovány, byly provedena nová elektroinstalace i osvětlení. Nyní za spolupráce s městem byla tato kulturní památka otevřena a zpřístupněna i turistům. Pro návštěvníky je nově připravená stálá výstava fotografií z doby, kdy v budově působila židovská obec.


Faráři, působící v Náboženské obci v Lipníku nad Bečvou:

František Sedláček ( biskup CČSH)
Josef Fuks
Vítězslav Majtner
Jaroslav Švec
Miroslav Spáčil
Hana Vojancová
Josef Bobrovský
Alena Milová ( od r. 2011 dosud)


Sochy v interiéru lipnického sboru
Celkový pohled na synagogu
Rada starších