Skip Navigation
 

Vyhledávání


Svatební fotograf

NO Přerov


Historie Náboženské obce CČSH v Přerově

Dne 6. února 1921 došlo k prvnímu shromáždění lidí, sympatizujících s novým hnutím československé církve v Přerově. Toto shromáždění svolal pomocí plakátů obchodní jednatel Jan Avrat. Byla to veřejná přednáška. Shromáždění bylo početně navštíveno a po jeho ukončení mnoho lidí žádalo přihlášky pro vstup do Církve československé (CČS).
Dne 18.2.1921 v restauraci Praha byl ve 20.00 hod. vytvořen Přípravný výbor CČS. Byli navrženi a odsouhlaseni členové výboru a bylo ustanoveno konání pravidelných schůzí v dívčím pedagogiu v Přerově.
Zřízení samostatné náboženské obce Církve československé v Přerově bylo schváleno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty dne 8.5.1922.

Téhož dne se konala ustavující valná schůze náboženské obce v Přerově.
  • Zakladatelé (přípravný výbor) Alois Heiniš, Josef Slovák, Reih. Smékal, Ludmila Prachařová, Marie Smékalová, Alois Vaněk.
  • Obvod náboženské obce tvořil politický a soudní okres Přerov, všechny obce a soudní okres Kojetín: Čelčice, Klenovice na Hané a Kovalovice u Tištěna.
  • Počet příslušníků : 2511 a 313 školních dětí - celkem 2824 členů

Roku 1923 se začíná v církvi projevovat odklon některých členů k pravoslaví a církev prochází krizí. Někteří duchovní a s nimi i členové církve přešli k pravoslaví a dá se říci, že od 5.10.1927 se začalo bouřlivé období uklidňovat a život celé náboženské obce zamířil opět k jednotě.
Zpočátku se všechna shromáždění konala ve sborovně dívčího pedagogia v ulici B. Němcové v Přerově a jako kancelář měl „Přípravný výbor“ místnost v Nár. socialistickém domě v téže ulici.
Dne 22.11.1922 Rada starších dostala od městské rady a městské školní rady k disposici kancelář, a to jednu třídu v bývalé německé škole na Komenského třídě č. 13. V této místnosti byla i úřadovna duchovní správy až do 1.5.1923, kdy se farní úřad přestěhoval do bytu br. duchovního Fr. Šimka na Masarykovo náměstí č. 17.
Členské schůze, výroční shromáždění, přednášky a besídky se konaly různě: v aule chlapecké školy měšťanské na Palackého ulici, v sále akciového pivovaru, v sále Městského domu, v restauraci Praha na Palackého ulici, v Dělnickém domě na Šířavě a v restauraci br. Pálky v Čechové ulici.
21.7.1932 požádala Náboženská obec Přerov Ústřední radu československé církve o schválení projektu na stavbu sboru Církve československé v Přerově. Žádost byla schválena s upozorněním, zda výše půjčky bude adekvátní možnostem Náboženské obce v Přerově.
Sbor měl být postaven v místech rozdělujících ulici Komenského směrem k nádraží na ulici Škodovu - v té špici. Nakonec náboženská obec v Přerově dne 11.5.1933 zakoupila ve veřejné dražbě budovu kina Olympia v Přerově se vším vnitřním zařízením v hodnotě 356.000 Kčs.
Úpravami vznikl sbor Církve československé, který nese jméno Jana Blahoslava.

Duchovní, kteří působili v Náboženské obci v Přerově:

Šimek František 2.8.1921 - 5.10.1924, za okupace byl i se svou manželkou nacisty popraven
5.10.1924 - 12.5.1925, obec administrována z Olomouce
Jan Vinklárek 12.5.1925 - 31.7.1931
Pavel Zbořil jako výpomocný katecheta 1.8.1931 - 15.10.1932
Jan Elšík, nar. r. 1884, 16.10.1932 - 15.10.1933
Karel Haňavka 16.10.1933 - 31.5.1936
Karel Svozil 1.6.1936 - 31.12.1948
Jiří Holas 1.1.1949 - 31.12.1949
Přemysl Dostál 1.1.1950 - 31.10.1950, a na 3 měsíce Karel Salfický
František Dokoupil 1.11.1950 - 30.11.1954
Alois Kubiš 1.12.1954 - 30.9.1966
Karel Salfický 1.10.1966 - 31.12.1966
Miroslav Spáčil 1.1.1967 - 31.5.1973
1.6.1973 - 30.9.1973, výpomocní bratří faráři z jiných náb. obcí
Josef Bobrovský 1.10.1973 - 31.3.1974 (od 1.4.1974 nastoupil na dva roky vojenskou službu)
Lumír Fajkoš - církevní tajemník, který administroval naši náboženskou obec od 1.4.1974 do své smrti
Josef Fuks a Dr. Vilém Hýbl - bratři faráři na odpočinku – rok 1974
Dobromil Malý – administrátor - farář z Kojetína v r. 1975 - 76
Josef Bobrovský - 1. 4.1976 – 31. 12.1989
Miroslav Spáčil – 1.1.1990 – 31. 7.1990
Zdenka Nekvasilová - 1.8.1990 – 31.7.2000
Josef Bobrovský - 1.8.2000 – 30.3.2011
Petra Hrušková – kazatelka, od 1.5. 2010 dosud
Hana Šebíková – 1.4.2011 – 30.6.2011 ( administrace - farářka ve Velké Bystřici)
Alena Milová ( dřív.př. Mynaříková) - od 1.7.2011 dosud

Kostel CČSH v Přerově
Díkůvzdání na podzim
Socha Jana Blahoslava